Herontwikkeling en transformatie Sint-Annaklooster!

Aan de Markt in Oudenbosch prijkt het gemeentelijk monument Sint-Annaklooster. De neorenaissance bouwstijl is onmiskenbaar en zeer beeldbepalend. In combinatie met het aan het plangebied grenzende Basiliekplein vraagt dit om een zorgvuldige inpassing van de geplande nieuwbouwwoningen in relatie tot de bestaande architectuur.

Binnen het plan is er ruimte voor zowel transformatie als nieuwbouw. Het klooster en de naastgelegen voormalige muziekschool gaan ruimte bieden aan ca. 25 transformatie appartementen. Naast en tussen de gebouwen worden ca. 25 nieuwbouwappartementen en grondgebonden woningen ontwikkeld. Ook het nieuwe parochiaal centrum maakt deel uit van het plan.

Samen met Van Agtmaal ontwikkelt MEMO dit project. Wederom voor ons een mooie opgave om een al langlopend project samen met onze partners te mogen voltooien. Kijk ook op www.sintanna-oudenbosch.nl

Betrokken partijen

Deze ontwikkeling is een co-creatie van: