Projecten

Voor MEMO is geen uitdaging te groot, geen project te complex en geen brug te ver. Wij ontwikkelen het ideale plan en zorgen voor een soepel ontwikkelingsproces en dito realisatie, zowel bij nieuwbouw als bij herbestemming van (Rijks-)monumentale panden. In onze projecten werken we altijd samen. Samen met jou als opdrachtgever en/of (mede-)investeerder. En samen met een kundig bouwteam, waarvan we de samenstelling afstemmen op het project. Door jarenlange ervaring hebben we een breed netwerk aan samenwerkingspartners opgebouwd en weten we precies de juiste partijen voor de job te vinden.

MEMO biedt toegevoegde waarde van begin tot eind. Van haalbaarheidsonderzoek en ideevorming tot ontwikkeling en realisatie. Hieronder vind je een greep uit onze projecten.

Olmendreef Steenbergen

Status project: Verkocht

In 2022 hebben wij de locatie aan de Olmendreef 9A te Steenbergen verworven met de bedoeling deze te herontwikkelen tot een kleinschalig bedrijvenpark. Tijdens de ontwikkeling heeft Lekgoed B.V. haar interesse kenbaar gemaakt om de locatie en project van ons over te nemen. Inmiddels heeft Lekgoed B.V. het bedrijvenpark verder ontwikkeld en de bouw van de eerste fase zal naar verwachting eerste helft 2024 aanvangen. Zie de website van Lekgoed: Steenbergen – Lekgoed

Meerkoldreef Tilburg

Ontwikkeling appartementen, starterswoningen, stallingsgarage en maatschappelijke plint
Status project: In afwachting van ontwikkelvisie

Het lesgebouw van Tilburg University aan de Meerkoldreef zal op termijn haar functie verliezen.
De locatie ligt binnen het kenniskwartier waarvoor de gemeente Tilburg haar ruimtelijke visie
voor aan het maken is. Tilburg University heeft MEMO gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de bebouwingsmogelijkheden van deze locatie. In afwachting van de gebiedsvisie van de gemeente
zal de volgende stap met dit project bepaald worden.

Tilburgseweg 139-141 - Breda

Ontwikkeling startersappartementen en grondgebonden woningen
Status project: In ontwikkeling

In samenwerking met De Pree Projects ontwikkelen wij de locatie aan de Tilburgseweg 139 te Breda

Herontwikkeling en transformatie Sint-Annaklooster!

Transformatie & nieuwbouw van 16 woningen, 35 appartementen en parochiaal centrum.

Aan de Markt in Oudenbosch prijkt het gemeentelijk monument Sint-Annaklooster. De neorenaissance bouwstijl is onmiskenbaar en zeer beeldbepalend. In combinatie met het aan het plangebied grenzende Basiliekplein vraagt dit om een zorgvuldige inpassing van de geplande nieuwbouwwoningen in relatie tot de bestaande architectuur.

Hartje Steenbergen – Steenbergen

Nieuwbouw 29 appartementen en commerciële ruimte
Status project: In uitvoering

Dit plan bestaat uit totaal 29 prachtige stadsappartementen verdeeld over een tweetal appartementencomplexen, één aan de Kaaistraat met 12 appartementen en één aan de Berenstraat met 17 appartementen. 

Hemels Wonen Breda

Transformatie Heilig Hartkerk naar 20 woningen Baronielaan Breda
Status project: Opgeleverd 2023

De Heilig Hartkerk aan de Baronielaan is een begrip in Breda. Vele plannen zijn in de afgelopen 35 jaar voor dit Rijksmonument bedacht maar nooit tot wasdom gekomen. Door onze brede kennis en vaardigheden in het transformeren van monumenten en kerken, heeft de eigenaar Stichting Woonzorg Nederland ons gevraagd om samen met De Bonth van Hulten een woningbouwplan hiervoor te ontwikkelen.

Welgelegen – Ouddorp

Restauratie boerderij, 8 transformatiewoningen in schuren en 12 nieuwbouwwoningen
Status project: In uitvoering

Door De Langen & van den Berg is in 2016 boerderij Welgelegen in Ouddorp verworven. Het idee was om dit vervallen monument samen met de aangesloten wagenschuur geheel te restaureren. Door juridische en planologische tegenvallers is het project sterk vertraagd. Samen met De Langen & van den Berg hebben we een plan ontwikkeld met 21 woningen. 

Klooster Hieronymus - Weert

Verbouwrenovatie, aanbouw zorgwoningen en nieuwbouw 20 zorgappartementen
Status project: Haalbaarheidsonderzoek afgerond

Stichting Woonzorg Nederland heeft MEMO gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar het verbouwen, renoveren en aanbouwen van het klooster. Momenteel bestaat dit Rijksmonument uit 68 zorgeenheden. De bedoeling is dat de inrichting en indeling aangepast wordt naar de maatstaven voor intramurale zorg van deze tijd.

We zagen dat de locatie de mogelijkheid biedt om aan het klooster een extra L-vormig bouwdeel toe te voegen waardoor er een nieuw carré met een tweede binnentuin ontstaat. Dit biedt de mogelijkheid voor meer variatie in woningtypologieën voor beschermd- en beschut wonen.

blanCO2

Onderzoek naar biobased en circulair bouwen

Vanuit ons ideaal om mooie dingen te maken en de wereld een beetje beter achter te laten, denken wij ook na over de impact van ons werk op het milieu. Materiaalgebruik en vormgeving moeten hand in hand gaan met circulariteit, stikstofproblematiek en de oplopende uitstoot van CO2.

In 2020 hebben wij Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam opdracht gegeven om een materialen- en ontwerpstudie te maken naar de mogelijkheden om de traditionele eengezinswoning anders op te bouwen. In plaats van kalkzandsteen en beton als basis, hebben wij een studie laten verrichten naar de toepassing van biobased materialen die een betere energieprestatie en een hoger wooncomfort bieden.

Stadsboerderij Buiten de Veste - Steenbergen

Nieuwbouw 23 koopappartementen
Status project: opgeleverd 2020

De wethouder van Steenbergen schreef een prijsvraag uit om een levensloopbestendig gebied te ontwikkelen in een uitbreidingswijk genaamd ‘Buiten de Veste’. Onze belofte aan de wethouder was een bijzonder gebouw te maken met een knipoog naar een boerderij, maar dan voorzien van alle luxe, duurzaamheid en comfort. Een gebouw waar de gemeente trots op kon zijn om dit binnen haar stadsgrenzen te hebben.

Zandoogje Vlindervallei - Oosterhout

Tender nieuwbouw 55 appartementen
Status project: 2e plaats

Door de gemeente Oosterhout was een prijsvraag uitgeschreven voor de voormalige schoollocatie genaamd ’t Zandoogje. MEMO heeft een interdisciplinair team samengesteld om vanuit ieders kracht samen een uniek plan te bedenken. Uiteindelijk resulteerde dit in een plan met drie appartementengebouwen met deels ondergronds parkeren en in totaal 55 appartementen.

Hemels Wonen ‘s-Hertogenbosch

Transformatie Heilige Harten kerk naar 12 woningen en twee nieuwbouwvilla’s aan de Graafseweg in ‘s-Hertogenbosch
Status project: Opgeleverd mei 2020

Aan de rand van het centrum van ’s-Hertogenbosch staat op de hoek van de Rubensstraat en de Graafseweg de Heilige Harten kerk. Deze prachtige kerk, nu een gemeentelijk monument, is sinds 2014 aan de eredienst onttrokken. Samen met De Bonth van Hulten hebben wij hiervoor een woningbouwplan ontwikkeld met 12 grondgebonden stadsvilla’s en in de kerktuin 2 vrijstaande nieuwbouw villa’s.

Karnemolen Bergharen

Vier zelfbouwkavels landelijk wonen
Status project: Alle kavels verkocht

Het Geldersch Landschap & Kasteelen is een van de voornaamste kartrekkers geweest van het plan ‘Stappen in de Toekomst’. In de omgeving van het prachtige Bergharen, net onder Nijmegen, zijn vele tientallen hectaren natuur en landschap gecreëerd. Onderdeel hiervan was ook de herbestemming van een geitenboerderij. Hier gingen wij mee aan de slag.

De Dijkgraaf Oude Tonge

Nieuwbouw 20 huurwoningen voor het middensegment
Status project: Opgeleverd 2021

In het landelijk gelegen Oude-Tonge hebben wij in plan ‘De Dijkgraaf’ een bestaand nieuwbouwplan aangepast van 19 koopwoningen naar 20 huurwoningen voor het middensegment.

Na overleg met de gemeente over de nieuwe inrichting van het gebied hebben we met een aantal vaste relaties uit ons netwerk in enkele weken een nieuw plan ontwikkeld voor 20 huurwoningen. Dit sprak de gemeente erg aan, aangezien hier in Oude-Tonge een groot tekort aan is.

Zorghuys Steenbergen – Nieuwe locatie Halsteren

Nieuwbouw woonzorgvoorziening met 15 zorgeenheden
Status project: Locatie aangekocht

Zorghuys Steenbergen is een kleinschalige woonzorgvoorziening waar 15 bewoners van 24-uurszorg en dagopvang kunnen genieten. Men levert zorg aan dementerende en palliatieve cliënten en cliënten die een hoge mate van sturing behoeven. De organisatie heeft de ambitie om haar werkgebied uit te breiden naar Halsteren. Aan MEMO de vraag om mee te zoeken naar een geschikte locatie waar het nieuwe initiatief kon worden gerealiseerd. Die hebben we gevonden.

Koning Haakonstraat - Moerdijk

Nieuwbouw 37 grondgebonden woningen
Status project: Onderzoeksfase

In samenwerking met Remmers Bouwgroep heeft MEMO een plan ontwikkeld met 33 middeldure huurwoningen en vier starterswoningen.

De middeldure huurwoningen worden gebouwd als nul-op-de-meter woningen. Waardoor een milieubewuste en zuinige omgang met energie mogelijk wordt, door gebruik van duurzame energie om het verbruik van fossiele grondstoffen zover mogelijk terug te dringen.