Klooster Hieronymus Weert

Stichting Woonzorg Nederland heeft MEMO gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar het verbouwen, renoveren en aanbouwen van het klooster. Momenteel bestaat dit Rijksmonument uit 68 zorgeenheden. De bedoeling is dat de inrichting en indeling aangepast wordt naar de maatstaven voor intramurale zorg van deze tijd.

We zagen dat de locatie de mogelijkheid biedt om aan het klooster een extra L-vormig bouwdeel toe te voegen waardoor er een nieuw carré met een tweede binnentuin ontstaat.

Dit biedt de mogelijkheid voor meer variatie in woningtypologieën voor beschermd- en beschut wonen.

Het totale woonprogramma in het klooster resulteert hoogstwaarschijnlijk na verbouw en nieuwbouw in 80 zorgeenheden. Hierbij wordt ook een monumentaal kantoorbijgebouw getransformeerd naar 8 grondgebonden woningen met een gemiddeld oppervlak van ca. 80 m2 bestaande uit twee bouwlagen. Op het naastgelegen braakliggend kavel komen hoogstwaarschijnlijk 20 zelfstandige ouderenappartementen van gemiddeld 60-75 m2 gebruiksoppervlakte voor de sociale huursector.

Betrokken partijen

Deze ontwikkeling is een co-creatie van: