Welgelegen - Ouddorp

Door De Langen & van den Berg is in 2016 boerderij Welgelegen in Ouddorp verworven. Het idee was om dit vervallen monument samen met de aangesloten wagenschuur geheel te restaureren. Door juridische en planologische tegenvallers is het project sterk vertraagd. Samen met De Langen & van den Berg hebben we een plan ontwikkeld met 21 woningen. 

Met een enthousiast team zorgen we voor een fraaie inpassing van de diverse onderdelen in het plan. Het betreft een combinatieproject met restauratie van monumenten, transformatie van de schuur en toevoeging van nieuwbouw met drie verschillende typen woningen. Ook de landschappelijke en ecologische kant wordt niet vergeten. Zo leggen we zelfs een heuse boomgaard aan. Kijk voor meer informatie op www.mooiwelgelegen.nl

Betrokken partijen

Deze ontwikkeling is een co-creatie van: