Karnemolen Bergharen

Het Geldersch Landschap & Kasteelen is een van de voornaamste kartrekkers geweest van het plan ‘Stappen in de Toekomst’. In de omgeving van het prachtige Bergharen, net onder Nijmegen, zijn vele tientallen hectaren natuur en landschap gecreëerd. Onderdeel hiervan was ook de herbestemming van een geitenboerderij. Hier gingen wij mee aan de slag.

Om de kwaliteit te waarborgen, hebben we een eigen beeldkwaliteitsplan gemaakt. De bestaande boerderijwoning hebben we behouden en alle stallen zijn gesaneerd. Het resultaat: een intiem woongebied met vier zelfbouwkavels van 1200 m² tot 1850 m². 

Ecologie en economie gingen bij dit project hand in hand. Zo hebben we onder andere bepaald dat het regenwater niet op het riool mag worden geloosd en dat de buitenruimte voor minimaal 50% onverhard dient te zijn. Ook stelden we eisen aan het materiaalgebruik voor de toekomstige woningen. Op deze wijze passen de woningen ook goed bij de landschappelijke uitgangspunten die het project ‘Stappen in de Toekomst’ heeft gesteld.

Betrokken partijen

Deze ontwikkeling is een co-creatie van: