Meerkoldreef Tilburg

Het lesgebouw van Tilburg University aan de Meerkoldreef zal op termijn haar functie verliezen. De locatie ligt binnen het kenniskwartier waarvoor de gemeente Tilburg haar ruimtelijke visie voor aan het maken is. Tilburg University heeft MEMO gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de bebouwingsmogelijkheden van deze locatie. In afwachting van de gebiedsvisie van de gemeente zal de volgende stap met dit project bepaald worden.

Betrokken partijen

Deze ontwikkeling is een co-creatie van: